ADVOKATEN FRA GATA

En 50 minutters karakterdreven dokumentar, vist på Tv2/Dokument2 i 2011.

Per Holter Andersen levde 15 år som rusmisbruker før han innså at han måte forandre livet eller dø. En dag blir Per innhentet av fortiden og får vite at en av hans barndomskamerater har begynt å ruse seg igjen, han har havnet på skråplan med myndighetene. Per Holter tar på seg oppdraget som advokat og lover seg selv å gjøre alt som står i hans makt for å hjelpe sin beste venn.